XXX. workshop České asociace
intervenční kardiologie

Zpět na seznam kongresů
Zhlédnout
04.11.2021

Jak se vyvíjí indikace PCI u chronické ICHS?

Jak se v čase mění prostor pro PCI u nemocných s chronickou ICHS? Rozšiřuje se nebo se zužuje? Jaký diagnostický algoritmus je v současné době optimalní pro posouzení rozsahu ischemie myokardu?

doc. MUDr. Tomáš Kovárník, Ph.D.,
II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze

Zhlédnout
04.11.2021

FFR pro všechny?

Jaký je současný náhled na význam měření frakční průtokové rezervy? Kteří nemocní by měli toto vyšetření podstoupit a naopak, u koho není přínosné?

doc. MUDr. Martin Mates, CSc.,
Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce

Zhlédnout
04.11.2021

Podle čeho volit konkrétní implantát pro TAVI?

V úvodním bloku věnovaném TAVI jste vystoupil s přehledným sdělením o individualizaci volby typu protézy. Jaké parametry je při tomto rozhodnutí nutné vzít v potaz?

MUDr. Michael Želízko, CSc.,
Klinika kardiologie IKEM

Zhlédnout
04.11.2021

Elektivní PCI u uzávěru kmene ACS

U kterých nemocných s uzávěrem kmene ACS je na místě přistoupit k elektivní PCI?

MUDr. Michael Želízko, CSc.,
Klinika kardiologie IKEM

Bude distální radiální přístup v dohledné době dominovat?

Vaše pracoviště je mimořádně progresivní, pokud jde o zavádění minimálně invazivních přístupů v intervenční kardiologii. Máte velký podíl na plošném rozšíření proximálního radiálního přístupu. Nyní jako jedni z první zavádíte do praxe distální radiální přístup. V čem jsou jeho výhody a případně nevýhody?

prof. MUDr. Ivo Bernat, Ph.D.,
Kardiologická klinika FN a LF UK Plzeň

Zhlédnout
04.11.2021
Zhlédnout
04.11.2021

Proč intervenční kardiologii dominují muži?

Intervenční kardiologie je oborem, kde jednoznačně dominují muži. Vy jste jedna z mála lékařek, které si toto zaměření vybraly. Proč jste se vydala zrovna touto cestou? V programu XXX. workshopu intervenční kardiologie figurují zcela výhradně muži, s orální prezentací  zde nevystupuje žádná lékařka.  Čím si to vystvětlujete? …

MUDr. Aneta Dvořáková
Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce

Složitá strukturální intervence u vzácného onkologického onemocnění

V sekci zaměřené na strukturální intervence jste prezentoval kasuistiku nemocného s karcinoidem, který vyžadoval velmi komplexní zákrok. Jak v tomto případě probíhala léčba? Plyne z tohoto unikátního případu nějaké obecnější poučení?

doc. MUDr. Martin Mates, CSc.,
Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce

Zhlédnout
03.11.2021
Zhlédnout
03.11.2021

Dnes víme, že TAVI zajišťuje dlouhodobou funkci chlopně

Mohl byste shrnout, jak jste vy sám jste vnímal první blok věnovaný vývoji v oblasti strukturálních intervencí na aortální chlopni, konktrétně pak TAVI? Jak úhradové mechanismy pro hrazení TAVI odpovídají na vaše odborné potřeby. Jsou v souladu? …

doc. MUDr. Viktor Kočka, Ph.D.
Kardiologická klinika FN Královské Vinohrady

Posun v rozšiřování indikací TAVI se ještě nezastavil

Ve své slavnostní přednášce jste se dominantně věnoval historii a současnému postavení transkatetrové náhradě aortální chlopně (TAVI). Mohl byste shrnout, po jaké trajektorii se tato metoda v posledních dvou dekádách pohybovala? Indikace TAVI se rozšiřuje od vysokorizikových pacientů směrem i k těm nízkorizikovým. Kde se podle vás tento posun zastaví? …

prof. MUDr. Jan Kováč
Hospitals of Leicester, NHS, Velká Británie

Zhlédnout
03.11.2021
Zhlédnout
03.11.2021

TAVI z pohledu kardiochirurga

Prostor pro TAVI se neustále rozšiřuje a dá se říci, že tento trend kardiochirurgům “bere” práci. Jak tento posun z pohledu vašeho oboru vnímáte? Jaký nemocný je podle vás stále indikován do péče kardiochirurga, respektive k otevřenému výkonu?

MUDr. Piotr Branny,
primář Kardiochirurgického oddělení Nemocnice Třinec-Podlesí

Co je nového u nekoronárních intervencí

Kde vidíte hlavní posuny v oblasti nekoronárních strukturálních intervencí?

MUDr. Marian Branny, Ph.D.,
Kardiovaskulární oddělení Fakultní nemocnice Ostrava

Zhlédnout
03.11.2021
Zhlédnout
03.11.2021

Měření hemodynamiky má dnes vždy jasné zadání

V úvodní sekci věnované mladým kardiologům jste vystoupil se sdělením věnovaném měření hemodynamických parametrů. Co lékaři před atestací o měření hemodynamiky často nevědí a podle vás by měli vědět?

doc. MUDr. Viktor Kočka, Ph.D.,
FN Královské Vinohrady

Zlatý partner

Hlavní partner